O mnie

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie (2004 r.). Ukończyła także studia podyplomowe z Audytu i kontroli wewnętrznej w usprawnieniu zarządzania
na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Odbyła wiele szkoleń m.in. z zakresu prawa zamówień publicznych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, postępowania egzekucyjnego w administracji i ordynacji podatkowej. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych
w Szczecinie.

Od 2007 r. zatrudniona w obsłudze prawnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Od 2013 r. radca prawny Marta Berczak prowadzi także obsługę prawną klientów indywidualnych i przedsiębiorstw w Barlinku i w Szczecinie w ramach jednoosobowej Kancelarii.

Znajomość języków obcych: angielski

Marta Berczak
Copyright © 2019 by Marta Berczak. Wszelkie parawa zastrzeżone!